חיפה, ישראל
חייגו עכשיו: 03-6861851

נכי צה"ל

חוק הנכים תגמולים ושיקום תשי"ט 1959 (נוסח משולב) מאפשר לאדם אשר נפגע בזמן ועקב שירותו , להגיש תביעתו נגד משרד הביטחון להכרה בו כנכה, בין אם מקורה של פגיעתו בחבלה ו/או במחלה.

תהליך ההכרה כנכה מורכב משני שלבים עיקריים: בשלב הראשון על הנכה המגיש תביעתו להכרה מוטלת החובה להוכיח קשר סיבתי בין פגיעתו או מחלתו לבין שירותו הצבאי , היינו "בזמן ועקב שירותו".

קצין התגמולים בוחן את תביעת המבקש להכרה כנכה וייתן החלטתו.

במידה וקצין התגמולים יחליט כי קיים קשר סיבתי בין החבלה ו/או המחלה הנטענת לבין השירות הצבאי יופנה המבקש לועדה רפואית אשר תקבע גובה אחוזי נכותו כתוצאה מן החבלה או המחלה.

נכה אשר דרגת נכותו הצמיתה הינה בין 10%-19% יהא זכאי למענק חד פעמי ותו לא. נכה אשר דרגת נכותו תקבע ל-20% ומעלה לצמיתות יהא זכאי לתגמול חודשי, טיפוליים רפואים , שיקום , סיוע בעניינים שונים בהתאם לאופי המחלה או החבלה ועוד , והכל תחת המעטפת של משרד הביטחון.

מבקש אשר תביעתו נדחתה ע"י קצין התגמולים בטענה להיעדר קשר סיבתי בין המחלה ו/או החבלה לבין שירותו ייאלץ לפנות לבית המשפט ולערער על החלטת קצין התגמולים ו/או לפתוח בתביעה נגד קצין התגמולים בראיה חדשה אם קיימת כזו , כגון עדות של אדם שלא הסכים להעיד קודם בדבר פגיעת המבקש, מסמך אשר יש בו כדי ללמוד על קשר סיבתי בין המחלה ו/או החבלה הנטענת לבין השירות ועוד.

בדומה לכך, גם תובע אשר קצין התגמולים קבע כי קיים קשר סיבתי בין המחלה או החבלה לבין השירות , אך ועדה רפואית קבעה כי מצבו אינו עולה כדי 10% נכות לצמיתות ומעלה , פתוחה בפניו הדרך לטעון אחרת באמצעות חוות דעת מומחה מטעמו ,ביצוע בדיקות עדכניות ומרחיבות ועוד. על ועדה רפואית מדרג ראשון ניתן לערער לועדה רפואית לעררים . על הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בפני בית משפט שלום ביושבו כבית משפט לערעורים מכוח חוק הנכים .

עד לאחרונה , הוראות חוק הנכים חלו גם על חיילי מילואים , משרתי קבע , אנשי משטרה , אנשי שב"ס, וכן על חיילי סדיר שפגיעתם התרחשה עת שהו בחופשה מאושרת , ובלבד שהוכיחו כי נגרמה להם נכות כתוצאה מתנאי שירותם.

אלא שביום 27.4.17 נכנס תיקון לחוק הנכים אשר קובע כי אנשי קבע שיחבלו או יפצעו לאחר 27.4.17 לא יהיו זכאים להגיש תביעה אלא אם החבלה נגרמה בפעילות מבצעית או באימון לפעילות מבצעית , או באירוע אחר שאופיו , מהותו ונסיבותיו ייחודים לשירות . כלומר, כל אותם אנשי קבע שנחבלו באירועים כגון נפילה במדרגות , חבלה ביום ספורט, תאונות דרכים בדרך לעבודה וחזרה ממנה, חבלה בבסיס לא יהיו זכאים לפנות למשרד הביטחון .

בכל הנוגע למחלות , קובע התיקון כי אנשי קבע לא יהיו זכאים להגיש תביעה אלא אם יחלו באחת מהמחלות שיופיעו ברשימה מצומצמת שתקבע בחוק, ובתנאי שהמחלה תתפרץ על רקע אירוע שאופיו, מהותו ונסיבותיו ייחודים לשירות.

אנשי קבע שיחלו במחלות שאינן מופיעות ברשימה (נכון לכתיבת שורות אלה) כגון : מחלות נפש, סוכרת, דלקות פרקים, פסוראיזיס , מחלות אורתופדיות ניווניות , לא יהיו זכאים לפנות בתביעה למשרד הביטחון.

אנשי קבע , שוטרים, סוהרים, ועוד שלאחר התיקון לחוק הנכים לא יוכלו לפנות בתביעה למשרד הביטחון יוכלו להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה כנפגעי עבודה בהתאם להוראות החוק.

חשוב להדגיש כי התיקון לחוק הנכים לא חל במקרים הבאים:

תביעה שמתייחסת להופעת מחלה או החמרת מחלה שהתגלו לפני 1.1.2014.

תביעה שמתייחסת להופעת חבלה או החמרת חבלה שהתגלו לפני 27.4.2017.

על החמרה של נכות שכבר הוכרה ע"י קצין התגמולים לפי חוק הנכים.

עוד קובע התיקון כי חייל בשירות קבע אשר משרת ברציפות לשירות החובה , רואים אותו בששת החודשים הראשונים של שירות הקבע כחייל שאינו בשירות קבע , כלומר חייל שנחבל או חלה בפרק זמן זה יהיה זכאי לפנות למשרד הביטחון במקום לביטוח הלאומי.

בנוסף , התיקון לחוק מאפשר גם למיועדים לשירות להגיש תביעה , כלומר שהחל מיום 27.4.17 מי שנמצא בהכשרה קדם צבאית או נבחן ליחידות ההתנדבות , זכאי להגיש תביעה לפי חוק הנכים .

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
הצהרת נגישות
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים